แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน เฉพาะร้านค้า และสินค้าที่ร่วมรายการ

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้นเมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • แบ่งชำระ 0%: สูงสุด 10 เดือน เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าในแต่ละหมวดสินค้าดังนี้ กรุณาตรวจสอบระยะเวลาแบ่งชำระที่สามารถเข้าระบบแบ่งชำระ i-Plan ได้ ณ จุดขาย ของร้านค้าที่ร่วมรายการ

  ประเภท

  ร้านค้าที่ร่วมรายการ

  เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน

  Boonthavorn, Dohome, Grand Homemart, Index Living Mall, Kitzcho, Modernform, SB Design Square, Vongchai, V&H International

  เครื่องนอน

  Dunlopillo, King Koil, Lotus Bedding, Lotus Sleep Studio, Lunio, Mattress City, Omazz, PASAYA, Slumberland

  • หมวดเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

   ระยะเวลาแบ่งชำระ

   ร้านค้าที่ร่วมรายการ

   แบ่งชำระ 0% 3 เดือน

   Dohome, Kitzcho, Vongchai, V&H International

   แบ่งชำระ 0% 4 เดือน

   Dohome, Index Living Mall, SB Design Square, Vongchai, V&H International, Modernform

   แบ่งชำระ 0% 6 เดือน

   Dohome, Boonthavorn, Grand Homemart, Index Living Mall, Kitzcho,

   SB Design Square, Vongchai, V&H International

   แบ่งชำระ 0% 10 เดือน

   Dohome, Boonthavorn, Grand Homemart, Index Living Mall, Kitzcho,

   SB Design Square, Vongchai, V&H International

   แบ่งชำระ 0% 24 เดือน

   SB Design Square

  • หมวดเครื่องนอน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

   ระยะเวลาแบ่งชำระ

   ร้านค้าที่ร่วมรายการ

   แบ่งชำระ 0% 4 เดือน

   Dunlopillo, King Koil, Lotus Bedding, Lotus Sleep Studio, Lunio, Mattress City, Omazz, PASAYA

   แบ่งชำระ 0% 6 เดือน

   Dunlopillo, King Koil, Lotus Bedding, Lotus Sleep Studio, Lunio, Mattress City, Omazz, PASAYA

   แบ่งชำระ 0% 10 เดือน

   Dunlopillo, King Koil, Lotus Bedding, Lotus Sleep Studio, Lunio, Mattress City, Omazz, Slumberland

 • รับเครดิตเงินคืน: เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา
  • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท ต่อผู้ถือบัตรเครดิต / บัตรยูโอบี แคชพลัส / ร้านค้า ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนทาง SMS โดยพิมพ์ HOME24 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก / บัตรยูโอบี แคชพลัส 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) หรือลงทะเบียนผ่าน Rewards+ บนแอป UOB TMRW (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก / บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
  • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลัก/ บัตรยูโอบี แคชพลัส ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • รับส่วนลด: เมื่อมียอดแบ่งชำระขั้นต่ำตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด โดยแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป เพื่อรับส่วนลด 12% หรือ แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสทุก 1,000 คะแนน เพื่อรับส่วนลด 120 บาท ตามเงื่อนไขดังนี้
  • จำกัดการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส สูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • ส่วนลดไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี บัตรหลักเท่านั้น
  • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน และการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เพื่อรับส่วนลด ณ จุดขาย
 • ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร