แบ่งชำระ 0% ผลิตภัณฑ์ประกันพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท

luxury-watch

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) และบัตรยูโอบี แคชพลัส ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้นเมื่อแบ่งชำระผลิตภัณฑ์ประกัน ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • แบ่งชำระ0% สูงสุด 10 เดือน เฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันที่ร่วมรายการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการแบ่งชำระ ยอดแบ่งชำระขั้นต่ำและระยะเวลาแบ่งชำระที่สามารถเข้าระบบแบ่งชำระ i-Plan ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ก่อนทำรายการแบ่งชำระ
 • บริษัทประกันและนายหน้าประกันที่ร่วมรายการแบ่งชำระ i-Plan และร่วมโปรโมชันเครดิตเงินคืน ได้แก่ (1) แอกซ่า ประกันภัย (2) โคโรเนท โบรกเกอร์ (3) อีซี่ อินชัวร์ (4) เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (5) เมืองไทยประกันชีวิต (6) ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (7) ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขตลอดจนผลิตภัณฑ์ประกันที่ร่วมรายการแบ่งจ่าย และผลิตภัณฑ์ประกันที่ร่วมโปรโมชันเครดิตเงินคืน ณ จุดขายก่อนทำรายการ
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท ต่อผู้ถือบัตร (รวมบัตรทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และบัตรยูโอบี แคชพลัส) / รวมทุกบริษัทประกันและนายหน้าประกันที่เป็นสมาชิกระบบแบ่งชำระ i-Plan ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ INSP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก / บัตรยูโอบี แคชพลัส 12 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก / บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดแบ่งชำระที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลัก/ บัตรยูโอบี แคชพลัส ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ และการรับเครดิตเงินคืน ณ จุดขาย ก่อนทำรายการ
 • ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร