รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% 10 เดือน ทุกชิ้น ที่แผนก Power Mall (วันนี้ – 30 เม.ย. 64)

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 5 ม.ค. 64 – 30 เม.ย. 64 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ทุกชิ้น ทั้งห้าง ที่แผนก Power Mall เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, พารากอน, บลูพอร์ต โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคาร ทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตร
 • แบ่งชำระ 0% 10 เดือน ทุกชิ้น สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW
 • ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาท / เซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืนตามยอดแบ่งชำระที่ระบุในตารางต่อที่ 1 ด้านหน้าสื่อโฆษณา จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิต ต่อรอบ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 – 28 ก.พ. 64 / รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 – 30 เม.ย. 64
  • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ THM21 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท / ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิต ยูโอบีวีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน)
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตหลัก ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ต่อที่ 2: รับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลักเท่านั้น
  • เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ยกเว้น บัตรเครดิต โยโล่ แพลตินัม และบัตรเครดิต TMRW ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน / การแลกคะแนนสะสมโอบี รีวอร์ดพลัส เพื่อรับส่วนลด ณ จุดขาย
 • ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ uob.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร