บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ แลกคะแนนเป็น Big Point ได้แล้ววันนี้

การคิดคะแนนสะสม
  • ทุก ๆ 15 บาท ที่สมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง, บัตรเครดิตยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง และบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
การแลกคะแนนสะสม
  • สมาชิกบัตรสามารถแลกคะแนนผ่านเว็บไซด์ของธนาคาร www.uob.co.th/rewards
  • สมาชิกบัตรหลักเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกคะแนน Big Point
  • สมาชิกที่แลกคะแนน จะต้องเป็นสมาชิก Big Loyalty ของสายการบินแอร์เอเชีย ที่ร่วมรายการ UOB Rewards Plus และไม่สามารถโอนคะแนน Big Point ให้สมาชิกท่านอื่น
  • หลังจากที่สมาชิกได้แลกและโอนคะแนนเป็น Big Point เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถแลกกลับเป็นคะแนนสะสม UOB Rewards Plus ได้อีก
  • กฎระเบียบการแลกคะแนน Big Point นั้น ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของรายการ Big Loyalty ของสายการบินแอร์เอเชีย ที่สมาชิก UOB Rewards Plus เป็นสมาชิกอยู่
  • ขั้นตอนการแลกจะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ
  • คะแนนสะสม UOB Rewards Plus ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
  • ในการใช้คะแนนสะสม UOB Rewards Plus ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ไม่มีการผิดนัดชำระค่าใช้จ่าย ไม่มียอดค้างชำระเกินวงเงินที่ได้รับ และยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ณ วันที่ขอแลกคะแนน (ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร ท่านจะต้องแลกของกำนัลก่อนการยกเลิกบัตร และจะต้องเป็นการแลกโดยใช้คะแนนฟรีเท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

แลกคะแนน

คลิก