สมัครบัตรเครดิตยูโอบีรอยัล ออร์คิด พลัส รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด และไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส

สมัครบัตรเครดิตยูโอบีรอยัล ออร์คิด พลัส รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด และไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส

 • สมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ รับ 22,000 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด (แลกได้ 22,000 ไมล์) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลัก 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
 • สมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส รับ 5,000 คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด (แลกได้ 5,000 ไมล์) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลัก 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไข ธนาคารจะคำนวณเฉพาะรายการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักเท่านั้น กรณี ลูกค้าใหม่สมัครบัตร พร้อมบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่นๆ ธนาคารจะไม่รวมยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่นๆ ที่สมัครเข้ามาพร้อมกัน และไม่รวมยอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระทุกประเภท, การซื้อกองทุนต่างๆ, รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า, รายการ UOB PayAnything, การชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา, โปรแกรมเงินสดทันใจ, Fund Transfer, รายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ, รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ, รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท, ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขข้างต้น โดยธนาคารจะแจ้งผลการได้รับคะแนนสะสมทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้ในใบสมัครฯ
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่น
 • สมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ 10,000 ไมล์ ส่วนสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 5,000 ไมล์ เมื่อสมัครบัตรใหม่ ซื้อ และเดินทางด้วยบัตรโดยสารการบินไทยเส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรโดยสารไป-กลับของการบินไทยเที่ยวบินแรกที่สมาชิกบัตรหลักเดินทางด้วยตนเองในรหัสชั้นโดยสารที่กำหนดภายใน 12 เดือน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
 • โปรโมชันนี้ไม่รวมบัตรโดยสารที่มีรหัสชั้นโดยสาร L/G/V/W, บัตรโดยสารในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์, บัตรโดยสาร Codeshare Flight, บัตรโดยสารจากการแลกไมล์, บัตรโดยสารรางวัลต่างๆ (รหัสชั้นโดยสาร O/I/X) และบัตรโดยสารฟรี
 • ไมล์สะสมจะแสดงรายการภายใน 120 วัน หลังจากเที่ยวบินของสมาชิกบัตร
 • การมอบไมล์สะสม จะมอบให้กับลูกค้าที่ไม่เคยได้รับไมล์สะสมในโปรแกรมนี้มาก่อน
 • ไมล์สะสมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่น
 • โปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ หรือบัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรหลัก ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67 และให้อีเมลในใบสมัคร โดยใบสมัครได้รับอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 12 ก.ค. 67
 • สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครใหม่ ที่ไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ อยู่ในปัจจุบัน หรือเคยถือบัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ แต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่สมัครบัตรใหม่
 • สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครใหม่ ที่ไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท หรือเคยถือบัตรเครดิตยูโอบี แต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ยกเลิกบัตร จนถึงวันที่สมัครบัตรใหม่
 • ผู้ที่ได้รับของกำนัลจากโปรโมชันนี้ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับของกำนัลภายใต้โปรโมชันสำหรับการสมัครบัตรเครดิตยูโอบีผ่านช่องทางอื่นอีก
 • โปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ และหรือบัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส ตามเงื่อนไข โดยจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล
 • กรณีไม่ได้รับของกำนัล ภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1550
 • ของกำนัล (คะแนนสะสม และไมล์สะสม) ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่น
 • การพิจารณาและตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การอนุมัติใบสมัครบัตรเครดิต/ สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • ผู้สมัครบัตรต้องไม่ขอยกเลิกการสมัครบัตรเครดิต/ สินเชื่อ หรือแจ้งยกเลิกการใช้บัตรเครดิต ภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต
 • เงื่อนไขไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เป็นไปตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1550 หรือที่เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบีรอยัล ออร์คิด พลัส

สมัครบัตร