รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท* ที่ Sephora.co.th และ Sephora Application Thailand เท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ)
  โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 เท่านั้น โดยพิมพ์ SEP (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) หรือลงทะเบียนร่วมรายการผ่าน บริการ Reward+ บนแอป UOB TMRW (ไม่มีค่าใช้จ่าย) (ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ใช้บริการ)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะการซื้อสินค้าที่ Sephora.co.th และ Sephora Application Thailand เท่านั้น        
 • ลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรภายใต้แบรนด์ซิตี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ และจำกัดสิทธิ์รวมกัน   
 • ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนโดยรวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการ
 • ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการยกเลิกการสั่งซื้อหรือการคืนสินค้า
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ จากรายการคืนสินค้า หรือบริการในระยะเวลาโปรโมชัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่นับยอดที่มีการคืนเงินดังกล่าวในยอดใช้จ่ายของผู้ถือบัตร
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร