ซื้อ 1 แลกรับ 1 ที่นั่ง ใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

SF Cinema

 • ชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี จำนวน 1 ที่นั่ง รับสิทธิ์แลกฟรีบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe Seat 1 ใบ ทันที โดยใช้ UOB Rewards Plus จำนวน 1,000 คะแนน
 • สามารถแลกคะแนนสะสมในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้กับทุกที่นั่งทุกประเภท (ยกเว้นที่นั่ง VIP, First Class) ทุกรอบ ทุกระบบที่โรงภาพยนต์ในเครือ เอส เอฟ สาขาที่ร่วมรายการ
 • ในกรณีที่ลูกค้าแลกรับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่นั่ง Deluxe Seat ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างตามอัตราค่าบัตรชมภาพยนตร์นั้นๆ
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมที่ 1,000 คะแนน ต่อเซลส์สลิป (ตัวอย่าง หากลูกค้าต้องการแลกฟรี มากกว่า 1 ใบ ต้องรูดทำรายการใหม่ แยกเป็นอีกเซลส์สลิป โดยซื้อตั๋วเพิ่ม แล้วแลกคะแนนสะสมอีก 1,000 คะแนน เพื่อรับตั๋วฟรีอีก 1 ใบใหม่)
 • ไม่จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ของลูกค้า
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • คะแนนสะสม จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบัตรหลักเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • คะแนน UOB Rewards Plus เมื่อแลก ณ โรงภาพยนตร์แล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • กิจกรรมครั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Movie Day และ Promotion ลดราคาทุกประเภท
 • กิจกรรมครั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อและชำระผ่านระบบ Mobile Application และระบบ Online ทุกประเภท
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด ธนาคารฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก สิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร