แบ่งชำระ 0% กับร้านค้าออนไลน์ ที่ร่วมรายการ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท

 • สินค้าที่ร่วมรายการแบ่งชำระเป็นไปตามที่ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการกำหนด กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการบน Website หรือ Application ของร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการก่อนทำการซื้อ (ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่ระบุในสื่อโฆษณา)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564  เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีและบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารบันทึกเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการแบ่งชำระกับร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
  • แบ่งชำระ 0%สูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าที่ร่วมรายการตามที่ปรากฎบนร้านค้าออนไลน์และ
  • รับเครดิตเงินคืน 300 บาท สำหรับยอดแบ่งชำระทุก10,000 บาท ต่อเซลส์สลิป (เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดแบ่งชำระต่อเซลล์สลิป ไม่สามารถนำยอดแบ่งชำระจากเซลล์สลิปหลายเซลล์สลิปมานับรวมกันได้) เมื่อแบ่งชำระ 0% ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป กับสินค้าที่ร่วมรายการตามที่กำหนด
  • จำกัดเครดิตเงินคืน ไม่เกิน 4,500 บาท / บัตรหลัก ตลอดรายการ
 • สำหรับร้านค้ากลุ่ม Market place, Apple Online, Airline ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษทาง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ IPOL3 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท / ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ตลอดรายการ
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะนับเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • รายการเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการเครดิตเงินคืนของโปรโมชั่นแบ่งชำระอื่นๆได้
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร