รับสิทธิ์แบ่งจ่ายสบายกระเป๋า 0% ทุกชิ้น และรับเครดิตเงินคืน

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 ม.ค. 65 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) และบัตรยูโอบี แคชพลัส เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส กับห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ (ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทุกสาขา, เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต) โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • แบ่งชำระ 0%:
  • Central: รายการแบ่งชำระ 0% 3 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้าง เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส หรือ 4 เดือน / 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส ที่เซ็นทรัล ทุกสาขา
  • The Mall Group: รายการแบ่งชำระ 0% 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป ทุกชิ้น ทั้งห้าง ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต
  • Power Mall: รายการแบ่งชำระ 0% 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป ทุกชิ้น ทั้งแผนก ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ที่แผนก Power Mall เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, พารากอน และบลูพอร์ต
 • ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาท / เซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืนตามยอดแบ่งชำระที่ระบุในตารางต่อที่ 1 ด้านหน้าสื่อโฆษณา จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,800 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิต/ บัตรแคชพลัส ต่อรอบ ต่อห้าง รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 – 30 พ.ย. 64 รอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65
  • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต / บัตรยูโอบี แคชพลัส และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ DP21 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก/บัตรแคชพลัส 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิต ยูโอบีวีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน)
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก / บัตรแคชพลัส ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะนับเฉพาะยอดใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา, เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ตเท่านั้น (ยกเว้นการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้า) โดยจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
  • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตหลัก/ บัตรแคชพลัส ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ต่อที่ 2: รับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลักเท่านั้น
  • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลตินัม และบัตรเครดิต TMRW ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน และ การแลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดสพลัส เพื่อรับส่วนลด ณ จุดขาย
 • ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร