ผ่อนบัตรโดยสารการบินไทย 0% 3 เดือน รับ Starbucks e-coupon 200 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2562 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารส่ง Starbucks e-Coupon ทาง SMS
 • รายการผ่อนชำระ 0% 3 เดือน เมื่อผ่อนชำระค่าบัตรโดยสารการบินไทย ผ่าน www.thaiairways.com หรือ ThaiMoible Application ตั้งแต่ 15,000 บาท/เซลส์สลิป รับ Starbucks e-Coupon 200 บาท (จำกัดการรับ Starbucks e-coupon สูงสุด 2,000 บาทต่อผู้ถือบัตร/ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS พิมพ์ TG3 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2562 ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ กรณีผู้ถือบัตรเครดิตหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้นผู้ถือบัตรเครดิต UOB VISAINFINITE และผู้ถือบัตรเครดิต ที่เป็นสมาชิก UOB Privilege Banking ไม่ต้องลงทะเบียน
 • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณการรับ Starbucks e-Coupon ในรายการนี้จะนับเฉพาะรายการผ่อนชำระค่าบัตรโดยสารการบินไทย ผ่านwww.thaiairways.com หรือ ThaiMoible Application เท่านั้น ซึ่งเป็นยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date)
 • ธนาคารจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามที่ท่านไว้กับธนาคารภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่บริษัทสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
 • ลูกค้าสามารถใช้ Starbucks e-Coupon ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทย โดยต้องสแกนQR code จากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น มูลค่าเงินจะแสดงอยู่บน e-Coupon ลูกค้าสามารถนำมาใช้ซ้ำได้จนกว่ายอดเงินในคูปองจะหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนดในe-Coupon
 • Starbucks e-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนยอดเงินไปที่บัตร Starbucks หมายเลขอื่น และไม่สามารถเติมเงินได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณมูลค่า Starbucks e-coupon ผู้ถือบัตรหลักจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับแจ้งผ่าน SMS
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี / วงเงินยูโอบี แคชพลัส

สมัครบัตร