ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม Unlock the Treasure with UOB รวม 3,102 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

aw-treasure-hunt-winner

รายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ซิตี้ ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งได้แก่ บัตรเครดิต บัญชีบัตรกดเงินสด บัญชีเงินฝาก

ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการนี้ ถูกนำเสนอโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ปให้ใช้เครื่องหมายทางการค้าเป็นการชั่วคราว โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการ

 1. รายการส่งเสริมการขาย Unlock the Treasure with UOB (“รายการส่งเสริมการขาย”) มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ (“เงื่อนไข”)
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรเครดิต ประเภทวีซ่าและมาสเตอการ์ด® บัญชีบัตรกดเงินสด หรือบัญชีเงินฝาก ภายใต้แบรนด์ซิตี้ ที่ได้รับอนุมัติก่อนวันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งสมัครผู้ใช้งานใหม่บนแอปพลิเคชัน UOB TMRW ในระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ หรือเป็นผู้ใช้งานแอป UOB TMRW ปัจจุบัน เท่านั้น
 3. ผู้ถือบัตรฯ หรือเจ้าของบัญชีฯ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย (“ลงทะเบียน”) โดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

3.1 ช่องทางแอปพลิเคชัน UOB TMRW ประเทศไทย ให้เข้าบริการ Rewards+ (รีวอร์ดพลัส)  และไปยังหัวข้อ “ร่วมโปรโมชันส่งเสริมการขาย” เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

- สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ กรอกหมายเลขบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ 12 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคาร

- สำหรับผู้ถือบัญชีบัตรกดเงินสด หรือบัญชีเงินฝากภายใต้แบรนด์ซิตี้ กรอกหมายเลขบัตรกดเงินสด หรือหมายเลขบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย หรือหมายเลขบัญชีเงินฝาก 10 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคาร

3.2 ช่องทาง SMS  

- สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ พิมพ์ THC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ค่าส่ง SMS 3 บาทต่อครั้ง) ส่งไปยัง 4545111 ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคารซิตี้แบงก์ในการส่ง SMS

- สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ พิมพ์ THD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรกดเงินสด หรือบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย หรือหมายเลขบัญชีเงินฝาก 10 หลัก (ค่าส่ง SMS 3 บาทต่อครั้ง) ส่งไปยัง 4545111 ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคารในการส่ง SMS

 1. ธนาคารจะส่ง SMS ยืนยันการลงทะเบียนกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้ามา การได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนไม่ได้หมายถึงการลงทะเบียนสำเร็จ โดยการลงทะเบียนสำเร็จคือกรณีที่ผู้ถือบัตรฯ หรือเจ้าของบัญชีฯ จะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ถือบัตรฯ หรือเจ้าของบัญชีฯ ลงทะเบียนสำเร็จและถูกต้องแล้ว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึง 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรฯ หรือเจ้าของบัญชีฯ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีบัตรหรือบัญชีมีมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรฯ หรือบัญชีฯ ต้องเก็บ SMS ยืนยันการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดการคำนวณนับสิทธิ์เข้าร่วมการจับรางวัล Unlock the Treasure with UOB

 5.1 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนับสิทธิ์เข้าร่วมการจับรางวัล รวมถึงพิจารณาแก้ไขรายชื่อผู้ถือบัตรฯ หรือเจ้าของบัญชีฯ ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ทุกกรณีตามดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว

5.2 สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จ ธนาคารจะคำนวณนับสิทธิ์เข้าร่วมการจับรางวัล ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยนับสิทธิ์ตามตารางด้านล่างนี้ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2567 – 15 พฤษภาคม 2567

รายการ

การนับสิทธิ์เข้าร่วมการจับรางวัล

เงื่อนไขหลัก:

 • สมัครผู้ใช้งานใหม่แอป UOB TMRW ด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ซิตี้หรือยูโอบี และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ตามจำนวนบัญชีที่ลูกค้ามีกับธนาคาร

รับ 1 สิทธิ์

ต่อ 1 บัญชีที่แสดงในแอปพลิเคชัน*

รับสิทธิ์เพิ่ม:

 • กดยกเลิกรับใบแจ้งยอดทางไปรษณีย์ในแอป UOB TMRW เพื่อเปลี่ยนเป็นรับใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปฯ

รับเพิ่ม 10 สิทธิ์  ต่อ 1 ท่าน

 • ลงทะเบียน UOB LINE Connect @UOBThai ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด ภายใต้แบรนด์ซิตี้หรือยูโอบี

 รับเพิ่ม 5 สิทธิ์  ต่อ 1 ท่าน

 1. ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่

6.1 ลูกค้าที่สมัครผู้ใช้งานใหม่บนแอป UOB TMRW หมายถึง ลูกค้าที่สมัครโดยสร้างรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ สำหรับแอป UOB TMRW เสร็จสมบูรณ์ และสามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึง 15 พฤษภาคม 2567 โดยจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขหลัก ทั้งนี้ ลูกค้าต้องไม่ยกเลิกการใช้บริการบนแอป UOB TMRW จนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

6.2 ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานแอป UOB TMRW ปัจจุบัน หมายถึง ลูกค้าที่มีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแอป UOB TMRW อยู่แล้ว และสามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึง 15 พฤษภาคม 2567 โดยจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขหลัก ทั้งนี้ ลูกค้าต้องไม่ยกเลิกการใช้บริการบนแอป UOB TMRW จนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

*ในกรณีลูกค้าชาวต่างชาติ จะสามารถลงทะเบียนใช้งานแอป UOB TMRW ได้ ภายหลังจากได้ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาของธนาคารยูโอบี (โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวและหนังสือเดินทาง (Passport))

 1. ลูกค้าที่กดยกเลิกการรับใบแจ้งยอดทางไปรษณีย์บนแอปพลิเคชัน UOB TMRW หมายถึงการยกเลิกรับใบแจ้งยอดทางไปรษณีย์ผ่านทางแอปพลิเคชัน UOB TMRW โดยเปลี่ยนเป็นการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด ภายใต้แบรนด์ซิตี้หรือยูโอบี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึง 15 พฤษภาคม 2567 และคงสถานะไว้จนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในวันที่ โดยจะได้รับสิทธิ์เพิ่ม เมื่อได้ทำเงื่อนไขหลักครบถ้วน ศึกษาวิธีการกดยกเลิกรับใบแจ้งยอดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี ตามด้วย /TMRW และเลือก "วิธีสมัครและใช้งาน" ที่แถบเมนู จากนั้นพิมพ์ค้นหา "ใบแจ้งยอด"
 2. ลูกค้าที่สมัครผู้ใช้งานใหม่ UOB LINE Connect หมายถึง การเพิ่มเพื่อนผ่านบัญชีทางการไลน์ @UOBThai (LINE Official Account) และลงทะเบียน ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด ภายใต้แบรนด์ซิตี้หรือยูโอบี เสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึง 15 พฤษภาคม 2567 โดยจะได้รับสิทธิ์เพิ่ม เมื่อได้ทำเงื่อนไขหลักครบถ้วน  ทั้งนี้ ลูกค้าต้องไม่ยกเลิกการใช้บริการบน UOB LINE Official Account จนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
 3. ในกรณีที่มีการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของธนาคารยูโอบี ตามข้อ 5.2 ธนาคารจะทำการคำนวณจำนวนสิทธิ์ที่จะได้รับในการจับรางวัลใหม่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร โทร.0-2285-1555 ก่อนวันที่จะจับรางวัล (ตามที่ระบุด้านล่าง)
 5. ธนาคารจะรวมสิทธิ์ทั้งหมดตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และจับรางวัลครั้งเดียว ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ สาขาธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 3,102 รางวัล (“ผู้ที่ได้รับรางวัล”) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารยูโอบี
 7. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับของรางวัลดังต่อไปนี้ (“ของรางวัล”):

  ลำดับ

  ของรางวัล

  รายละเอียดของรางวัล

  จำนวนของรางวัล

  ราคาต่อ

  1 ของรางวัล

  รวมมูลค่าของรางวัล

  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

  1

  รถยนต์ GWM

  ORA 07 รุ่น Performance สี Crystal Purple

  1

  1,499,000 บาท

  1,499,000 บาท

  74,950 บาท ต่อ 1 ของรางวัล

  2

  บัตรโดยสารการบินไทย

  บัตรโดยสารการบินไทย
  ไปกลับ กรุงเทพ-โตเกียว ชั้นธุรกิจ สำหรับ 2 ท่าน

  1

  171,000
   บาท

  171,000
  บาท

  8,550 บาท ต่อ 1 ของรางวัล

  3

  บัตรกำนัลห้องพักโรงแรม The Standard,  Hua Hin

  ห้องพักประเภท Standard Room จำนวน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้า (เข้าพักวันธรรมดา)

  *เงื่อนไขเพิ่มเติม ให้อ้างอิงตามที่โรงแรม The Standard กำหนด

  500

  16,500 บาท

  8,250,000 บาท

  825 บาท ต่อ 1 ของรางวัล

  4

  เครื่องชงกาแฟ Nespresso

  รุ่น Essenza Mini White

  100

  5,500 บาท

  550,000 บาท

  275 บาท ต่อ 1 ของรางวัล

  5

  บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ลาซาด้า (Lazada E-Voucher)

  บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ลาซาด้า (Lazada E-Voucher)

  2,500

  900 บาท

  2,025,000 บาท

  ไม่มี

เงื่อนไขในการรับมอบของรางวัล

 1. ผู้ถือบัตรฯ หรือเจ้าของบัญชีฯ ที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ปัจจุบันเท่ากับ 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ เทียบเท่าเป็นเงินจำนวน ตามที่ระบุในตารางแต่ละประเภทของของรางวัลในข้อ 13) ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544  

ก) สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต  ธนาคารจะทำการเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักของผู้ที่ได้รับรางวัลนั้นๆ

ข) สำหรับลูกค้าบัญชีออมทรัพย์ บัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส ธนาคารจะทำการเรียกเก็บด้วยวิธีการที่ธนาคารกำหนดตามดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลและให้ธนาคารถ่ายรูปและ/หรือบันทึกวีดีโอในการรับรางวัลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ของธนาคาร
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลรถยนต์ ORA 07 รุ่น Performance จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องการเพิ่มตัวเลือกเสริมต่างๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในตารางด้านล่างนี้ ธนาคารไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรืออัปเกรดของรางวัลเป็นรถรุ่นอื่น

  สิ่งที่รวมมากับของรางวัล

  ORA 07 รุ่น Performance

  สิ่งที่ไม่รวมมากับของรางวัล

  ORA 07 รุ่น Performance

  • รถยนต์ ORA 07 รุ่น Performance (ซึ่งได้ชำระราคารถยนต์ และภาษีนำเข้าทั้งหมดแล้ว)
  • อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถยนต์ ณ เวลาที่ GWM ส่งมอบ
  • การรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
  • อุปกรณ์ GWM Home Charger (Wall Box) ตามที่ตัวแทนจำหน่ายกำหนดไว้

  ทุกรายการที่ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อ (1) – (4) ทั้งหมด (ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าประกันภัยรถยนต์ ป้ายทะเบียน ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้าน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อรับมอบเป็นเจ้าของรถยนต์ ORA 07 รุ่น Performance

  ก) ของรางวัลรถยนต์ ORA 07 รุ่น Performance จะถูกโอนและจดทะเบียนในนามของผู้ที่ได้รับรางวัลรถยนต์ ORA 07 รุ่น Performance เท่านั้น ธนาคาร และบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ในฐานะตัวแทนจัดจำหน่ายของรางวัล ORA 07 รุ่น Performance ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ) (“ตัวแทนจัดจำหน่าย”) จะไม่โอนและจดทะเบียนรถยนต์ในนามของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ของรางวัล ORA 07 รุ่น Performance อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ผลิตรถยนต์

  ข) การจดทะเบียนรับโอนและส่งมอบของรางวัลรถยนต์ ORA 07 รุ่น Performance จะต้องเป็นไปตามคำแนะนำและเงื่อนไขที่กำหนดโดยตัวแทนจัดจำหน่าย ธนาคารและตัวแทนจัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลกรณีเกิดการเสียหาย การสูญหาย ข้อบกพร่องหรือค่าใช้จ่ายใดๆ และ/หรือในกรณีที่ไม่สามารถจดทะเบียนรับโอนและส่งมอบของรางวัลนี้ได้ เนื่องจากตัวแทนจัดจำหน่ายไม่ได้รับเอกสารการลงทะเบียนและการชำระเงินที่จำเป็นครบถ้วนทั้งหมด ภายในเวลาที่ธนาคารและ/หรือตัวแทนจัดจำหน่ายกำหนด

 3. ผู้ที่ได้รับรางวัล บัตรโดยสารการบินไทย (Thai Airways) ชั้นธุรกิจ ไปกลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น (โตเกียว) สำหรับ 2 ท่าน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องการเพิ่มตัวเลือกเสริมต่างๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัล บัตรกำนัลห้องพักโรงแรม The Standard, Hua Hin ห้องพักประเภท Standard Room จำนวน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้า  กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของโรงแรม The Standard, Hua Hin ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องการเพิ่มค่าบริการเสริมต่างๆ
 5. ผู้ที่ได้รับรางวัล เครื่องชงกาแฟ Nespresso รุ่น Essenza Mini White จะได้รับเฉพาะตัวเครื่องชงกาแฟเท่านั้น ไม่ร่วมแคปซูลกาแฟ Nespresso ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องการเพิ่มตัวเลือกเสริมต่างๆ
 6. ธนาคารจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อแจ้งยืนยันการรับของรางวัล (“ข้อความแจ้งรับรางวัล”) ตามลำดับผ่านช่องทางดังนี้
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 และ 2 จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารไปยังหมายเลขโทรศัพท์ และทางอีเมล ที่ให้ไว้กับธนาคาร ตามลำดับ
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ถึง 5 จะได้รับการติดต่อทางอีเมลและ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ ที่ให้ไว้กับธนาคารตามลำดับ
  ธนาคารจะดำเนินการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามช่องทางข้างต้น หลังจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้ง 3,102 รางวัล ภายใน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ ในการยืนยันสิทธิ์รับของรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ถึง 4 จะต้องตอบกลับเพื่อยืนยันให้ธนาคารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 14) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 7. ของรางวัลทุกประเภท ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น เปลี่ยนแปลง แลกเป็นเงินสด หรือเป็นสินค้าประเภทอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของของรางวัล
 8. ของรางวัลทั้งหมดจัดหาโดยบุคคลภายนอก ธนาคารไม่ใช่ตัวแทนของผู้ค้าและ/หรือผู้จัดหาของรางวัล ดังนั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับประกันหรือรับรองคุณภาพ มูลค่า ความสามารถในการขาย (merchantability) หรือความเหมาะสมของของรางวัล และธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการไม่ปฏิบัติตามหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นต่อของรางวัลใดๆ การโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับของรางวัลจะต้องติดต่อกับผู้ค้าและ/หรือผู้จัดหาของรางวัลโดยตรง ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือดำเนินการในนามของผู้ได้รับรางวัลในการติดต่อกับผู้ค้าและ/หรือผู้จัดหาของรางวัล
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการมอบของรางวัล หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขในการรับมอบของรางวัล และ/หรือไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ณ เวลาที่ผู้ได้รับรางวัลทำการรับของรางวัล และจะไม่มีการเปลี่ยนหรือทดแทนในกรณีที่ข้อความแจ้งรับรางวัล และ/หรือของรางวัลสูญหาย ถูกขโมยหรือถูกทำลายในภายหลังจากการส่งมอบเรียบร้อย
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า ในกรณีของรางวัลนั้นขาดตลาด หรือยกเลิกการผลิต ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ที่มาจากผู้จัดหาของรางวัลและ/หรือผู้ค้า ณ เวลาที่ส่งมอบของรางวัล
 11. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคารภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้ง 3,102 รางวัล (ไม่สามารถติดต่อได้ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 รวมทั้งในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่มาแสดงตนรับของรางวัลในระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อความแจ้งรับรางวัล ธนาคารจะไม่ขยายเวลาในการรับของรางวัลด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
 12. จำกัดสิทธิ์ของลูกค้าธนาคารยูโอบี ในการได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้สำหรับกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลก่อนหน้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือสละสิทธิ์
 13. ใบอนุญาตประกอบการจับรางวัลชิงโชคเลขที่ 12/2567
 14. รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมสำหรับรายการส่งเสริมการขาย ปรากฎตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 15. สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร 0-2285-1555
 1. พนักงานของธนาคาร (ซึ่งหมายความรวมถึงพนักงานที่ได้โอนย้ายมาจากธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพมหานคร) และพนักงานของบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงสมาชิกในครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานภาพเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารส่งมอบของรางวัล
 3. หากธนาคารพิจารณาว่าผู้ถือบัตรและ/หรือบัญชีเงินฝาก ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือรับรางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการริบของรางวัล เรียกคืนของรางวัล เรียกเก็บและหักเงินเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าของของรางวัลจากบัญชีเงินฝากใดๆ ที่ผู้ถือบัตรมีกับธนาคาร หากเงินในบัญชีของผู้ถือบัตรไม่เพียงพอสำหรับการชำระเงินคืนให้กับธนาคาร ผู้ถือบัตรตกลงคืนเงินให้ธนาคาร ตามมูลค่าของของรางวัลให้ครบถ้วนทันที ด้วยวิธีการที่ธนาคารกำหนดตามดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว

รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ราคาห้องพักคิดเป็นสกุลเงินบาทต่อห้องต่อคืนสำหรับการเข้าพักเดี่ยวและคู่
 • อัตรานี้รวมภาษีรัฐบาล 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
 • ภาษีรัฐบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเพิ่มภาษีรัฐบาลหรือการแนะนำภาษีใหม่จะถูกนำมาใช้ตามนั้น
 • บัตรกำนัลสำหรับการเข้าพักหนึ่งคืน
 • บัตรกำนัลรวมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน
 • อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในห้องพักและพื้นที่สาธารณะของโรงแรม
 • บัตรกำนัลสามารถใช้ได้วันธรรมดา (วันอาทิตย์ – พฤหัสบดี)
 • บัตรกำนัลไม่สามารถคืนเงิน ไม่สามารถขยายเวลา และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บัตรกำนัลไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
 • บัตรกำนัลไม่สามารถใช้เข้าพักในวันที่ 17 สิงหาคม 2567 และ 23 - 31 ธันวาคม 2567
 • ลูกค้าต้องสำรองห้องพักล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงแรมผู้ให้บริการ โปรดติดต่อโรงแรมโดยตรงก่อนเข้ารับบริการ

ค่าบริการเสริม

 • วันหยุดสุดสัปดาห์ (วันศุกร์และวันเสาร์) 2,000 บาทสุทธิต่อห้องต่อคืน
 • วันหยุดยาวนักขัตฤกษ์ 2,500 บาทสุทธิ ต่อห้อง ต่อคืน วันหยุดยาวปี 2567 ได้แก่

มกราคม: วันที่ 1 และ 2

กุมภาพันธ์: วันที่ 9-11 (ตรุษจีน)

เมษายน: วันที่ 6-8 (วันจักรี), วันที่ 13-17 (เทศกาลสงกรานต์)

พฤษภาคม: วันที่ 4-6 (วันฉัตรมงคล)

กรกฎาคม: วันที่ 20-22 (วันเข้าพรรษา), วันที่ 26-29 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา)

ตุลาคม: วันที่ 11-14 (วันครบรอบการสวรรคตของรัชกาลที่ 9)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียน คลิก