ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้เป็นเจ้าของ MINI Limited Edition และรางวัลพิเศษกับบัตรเครดิตยูโอบี

(เงื่อนไขรายละเอียดสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ สามารถตรวจสอบได้จากสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้)

 1. รายการส่งเสริมการขาย UOB LUCKY DRAW MINI PS Bespoke Edition (“รายการส่งเสริมการขาย”) มีระยะเวลา ตั้งแต่ 15 กันยายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ (“เงื่อนไข”) 
 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW และบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ที่ออกโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในประเทศไทยเท่านั้น ที่สามารถเข้าร่วมการส่งเสริมการขายนี้ได้ ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภทไม่สามารถเข้าร่วมการส่งเสริมการขายนี้ 
 1. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยสามารถเลือกเข้าไปลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ทาง SMS โดยพิมพ์ MNC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย (ค่าส่ง SMS 3 บาทต่อครั้ง) ส่งไปยัง 4545111 ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคารในการส่ง SMS
  • ทางแอปพลิเคชัน UOB TMRW ประเทศไทย ให้เข้าบริการ Rewards+ (รีวอร์ดพลัส) โดยกรอกหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคาร (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
 1. ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเสร็จ ธนาคารจะส่ง SMS ยืนยันการลงทะเบียนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเข้ามา การได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนไม่ได้หมายถึงการลงทะเบียนสำเร็จ เพราะการลงทะเบียนสำเร็จผู้ถือบัตรจะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนด้วย หากผู้ถือบัตรลงทะเบียนสำเร็จและถูกต้องแล้ว การลงทะเบียนจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 15 กันยายน 2566  ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ในกรณีที่ผู้ถือบัตรถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น) และผู้ถือบัตรจะต้องเก็บ SMS ยืนยันการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน
 1. ข้อกำหนดรายการใช้จ่ายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  1. 5.1. “รายการใช้จ่ายที่เข้าร่วม” หมายถึง รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ที่เข้าร่วมนับสิทธิ์ รวมการใช้จ่ายทั้งในและนอกประเทศไทย โดยคิดยอดใช้จ่าย ณ วันที่ทำรายการ (Transaction Date) แต่ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายที่ไม่เข้าร่วม

  2. 5.2. “รายการใช้จ่ายที่ไม่เข้าร่วม” ได้แก่:
   1. การชำระบิล การชำระภาษี การจ่ายเงินในหน่วยงานของรัฐ เบี้ยประกันภัย, การบริจาค

   2. ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคล การถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม

   3. การโอนเงิน (balance and/or funds transfers)

   4. การทำธุรกรรมเกี่ยวกับรายการเติมเงินทุกประเภท (รวมถึงการเติมเงินในบัญชี Grab mobile wallet (Grab mobile wallet top-up), Shopeepay, YouTrip, EZLINK, TRANSIT LINK)

   5. ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวกับการโอนเงิน

   6. รายการใช้จ่ายต่างๆที่ถูกยกเลิกภายหลังหรือเป็นโมฆะ (voided) ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

   7. การแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ

   8. การซื้อและขายเงินดิจิตอล (Cryptocurrency)

   9. ชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ

   10. การสมัครประกันและกองทุนรวม การซื้อเพื่อลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงิน เงินประกันทุกประเภท

   11. เงินคืนภาษี การกลับรายการหรือการคืนเงิน

   12. สำหรับรายการยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าแบบแบ่งชำระผ่านเครื่อง EDC ณ เคาน์เตอร์ร้านค้าทั้งจำนวน (IPP) สำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ (IPP Non-Billed) สำหรับรายการเต็มจำนวนก่อนทำรายการแบ่งยอดชำระ ที่ขอแบ่งชำระในภายหลังหรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 02-285-1555 (IPP Conversion) โดยธนาคารจะคำนวณสิทธิ์จากยอดที่ถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนในภายหลัง (IPP Billed)

   13. รายการหักค่าสาธารณูปโภครายเดือนผ่านทางบัตรเครดิต รายการ

   14. การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

   15. ภาษีจากการขายและการบริการ

   16. ธุรกรรมที่ทำรายการผ่านบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ หรือทำในนามองค์กร (Corporate, Purchasing and Private Label Cards)และ

   17. รายการใช้จ่ายที่ตามรหัส Merchant Category Codes (“MCC”) ด้านล่าง

   MCC Description
   4829 การโอนเงินข้ามระหว่างประเทศ
   5199 สินค้าที่มีอายุการใช้งานสั้น
   5960 การตลาดทางตรง - การประกันภัย
   6010 สถาบันการเงิน – การจ่ายด้วยเงินสด
   6012 สถาบันการเงินของสมาชิก – สินค้าและบริการ 
   6211 การเล่นหุ้น - นายหน้าหุ้นและตัวแทนการเทรดหุ้น 
   6300 ขายประกัน/รับประกันภัย
   6513 ตัวแทนและผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ - เช่า
   6540 การซื้อ/เติมเงินในบัตร 
   7349 งานบริการทำความสะอาด/ปรับปรุง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
   7800 สลากกินแบ่งรัฐบาล (สหรัฐเท่านั้น)
   7801 คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล (การพนันทางออนไลน์) (สหรัฐเท่านั้น)
   7802 การแข่งม้า/สุนัขที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล (สหรัฐเท่านั้น)
   7995 การพนัน - การเดิมพัน, รวมถึงสลากกินแบ่ง, ชิพคาสิโน
   8398 องค์กร, การกุศลและการบริการเพื่อสังคม
   8211 โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
   8220 วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, สถานศึกษาวิชาชีพ, และเตรียมมหาลัย
   8241 การศึกษานอกโรงเรียน
   8244 การศึกษาด้านจัดการและเลขานุการ
   8249 วิทยาลัยอาชีวะและการอาชีพ
   8651 องค์กร, ทางการเมือง 
   8661 องค์กร, ทางศาสนา
   9211 ค่าใช้จ่ายที่เกิดในศาลและการเลี้ยงดูบุตร
   9222 ค่าปรับ
   9223 การชำระเงินประกันตัว/กองทุน, พันธบัตร
   9311 การชำระภาษี
   9399 บริการภาครัฐ 
   9402 บริการไปรษณีย์ - รัฐบาลเท่านั้น
   9405 หมวดค่าจัดซื้อภายในราชการ - รัฐบาลเท่านั้น
  3. 5.3. “รายการใช้จ่ายสกุลเงินบาท (Local Credit Card Retail Transactions)” หมายถึง รายการใช้จ่ายซื้อสินค้าและ/หรือบริการผ่านร้านค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยและชำระเป็นสกุลเงินบาท โดยถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายสำหรับรายการนั้นๆเรียบร้อย รวมถึงรายการใช้จ่ายซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทยแต่เลือกชำระเป็นสกุลเงินบาท ณ จุดขาย (DCC) รายการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาทผ่านร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน) ที่จดทะเบียนและมีช่องทางการชำระเงินในต่างประเทศแต่เรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท (MCP) รายการเหล่านี้จะถือเป็นรายการใช้จ่ายสกุลเงินบาท

  4. 5.4. “รายการใช้จ่ายสกุลเงินตราต่างประเทศ (Overseas Credit Card Retail Transactions)” หมายถึง รายการใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการผ่านร้านค้าที่จดทะเบียนนอกประเทศไทยและชำระป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อสงสัย ธุรกรรมสำหรับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทยแต่เลือกชำระเป็นสกุลเงินบาท ณ จุดขาย (DCC) รายการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาทผ่านร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน) ที่จดทะเบียนและมีช่องทางการชำระเงินในต่างประเทศ แต่เรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท (MCP) เช่น Amazon, Google, Facebook รายการเหล่านี้จะถือเป็นรายการใช้จ่ายสกุลเงินบาท

  5. 5.5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ที่เข้าร่วมนับสิทธิ์ รวมถึงพิจารณาแก้ไขรายชื่อผู้ถือบัตรที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ทุกกรณีตามดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว

  6. 5.6. รายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารเพื่อใช้ในการคำนวณยอดใช้จ่าย และเพื่อนับสิทธิ์ที่เข้าร่วมตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้

  7. 5.7. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมทุกบัตร จะนำมาคำนวณรวมเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักของรายเดียวกัน สำหรับการนับสิทธิ์เข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขาย

  8. 5.8. ร้านค้าอาจจดทะเบียนไม่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเสมอไป ธนาคารจะยึดจาก MCC ที่ผู้ประกอบการทำการจดทะเบียนติดตั้งเครื่องชำระเงินบัตรเครดิต (EDC) โดยที่ธนาคาร ไม่ได้เป็นผู้กำหนด MCC ของร้านค้า และธนาคารจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจัดหมวดหมู่ MCC ของร้านค้า

 1. สำหรับผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสำเร็จ ธนาคารจะรวมรายการใช้จ่ายจากบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ทั้งหมดของผู้ถือบัตรที่เป็นสกุลเงินบาท และที่ถูกแปลงเป็นสกุลเงินบาท ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เพื่อคำนวณนับสิทธิ์เข้าร่วมการจับรางวัล UOB Lucky Draw ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยยึดตามวันที่ทำรายการใช้บัตร (Transaction Date) ยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW จะถูกนำมาคำนวณรวมกัน แต่ยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิตซิตี้จะถูกนำมาคำนวณแยกกัน โดยนับสิทธิ์ตามตารางด้านล่างนี้

  รายการใช้จ่ายที่เข้าร่วม

  การนับสิทธิ์เข้าร่วมการจับรางวัล UOB Lucky Draw

  รายการใช้จ่ายสกุลเงินบาท ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.3

  (รายการชำระแบบปกติ และรายการชำระแบบแบ่งจ่ายที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน )

  รับ 1 สิทธิ์ สำหรับทุกๆยอดใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป

  รายการใช้จ่ายสกุลเงินบาท ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.3 ณ ร้านค้าพันธมิตรทางการค้าดังต่อไปนี้

  • สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)
  • สายการบิน Scoot (Scoot Airlines)
  • ร้านค้าในเครือ COMO Group ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7
  • สถานีให้บริการน้ำมัน Shell ในประเทศไทย

  รับ 3 สิทธิ์ สำหรับทุกๆยอดใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป

  รายการใช้จ่ายสกุลเงินตราต่างประเทศ

  ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5.4

  รับ 3 สิทธิ์ สำหรับทุกๆยอดใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป

 1. ร้านค้าในเครือ COMO Group ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เพื่อรับ 3 สิทธิ์ สำหรับทุกๆยอดใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อรายการ (เซลล์สลิป)ได้แก่:

  รายชื่อร้านค้าในเครือ COMO Group

  Club21

  Kids21

  AT Feast - Singapore

  Candlenut - Singapore

  COMO Cuisine - Singapore

  Culina Bistro - Singapore

  Glow - Singapore

  Ippoh Tempura Bar by Ginza Ippoh - Singapore

  Pangium - Singapore

  The Dempsey Cookhouse & Bar - Singapore

  Culina Market - Singapore

  Supernature - Singapore

  COMO Uma Ubud, Bali

  COMO Shambhala Estate, Bali

  COMO Uma Canggu, Bali

  COMO Cocoa Island, Maldives

  COMO Maalifushi, Maldives

  COMO Point Yamu, Phuket

  COMO Metropolitan, Bangkok

  COMO Metropolitan, Singapore

  COMO Shambhala - Singapore

 

 1. โบนัสพิเศษ (Bonus Chances) สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตรายใหม่ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 (ไม่เคยมีบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW หรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกบัตรเครดิต) กรณีลูกค้าสมัครบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ใหม่ (ผู้ถือบัตรหลัก) และได้รับการอนุมัติ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2566 และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตขั้นต่ำ 5,000 บาท (ตามเงื่อนไขการสมัครบัตรใหม่) ภายใน 31 ธันวาคม 2566 หลังจากที่บัตรได้รับการอนุมัติและเปิดบัตรใช้งานบัตร (activate)  รายการใช้จ่ายจากบัตรเครดิตใบดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายทั้งหมดจะได้รับโบนัสพิเศษ 3 สิทธิ์ในการจับรางวัลสำหรับทุกๆยอดใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อรายการ (เซลล์สลิป) (ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ) โบนัสพิเศษดังกล่าวไม่ถือเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธ์ในข้อ 6 ด้านบนและไม่จำกัดจำนวนโบนัสพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรใหม่และทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อนี้
 1. โบนัสพิเศษ (Bonus Chances)  สำหรับลูกค้า UOB Privilege Banking  หรือ UOB Privilege Reserve รายการใช้จ่ายจากบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ทุกประเภทของลูกค้า UOB Privilege Banking  หรือ UOB Privilege Reserve จะได้รับโบนัสพิเศษ 3 สิทธิ์ในการจับรางวัลสำหรับทุกๆยอดใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อรายการ (เซลล์สลิป) (ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ)  โบนัสพิเศษดังกล่าวไม่ถือเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ในข้อ 6 ด้านบน และไม่จำกัดจำนวนโบนัสพิเศษ

  ทั้งนี้ ลูกค้าต้องมีสถานะเป็นลูกค้าใหม่และ/หรือลูกค้าปัจจุบันของ UOB Privilege Banking หรือ UOB Privilege Reserve ที่มีเงินฝากและ/หรือยอดเงินลงทุนตามข้อกำหนดของธนาคารขั้นต่ำ 10,000,000 บาท สำหรับลูกค้า UOB Privilege Banking และ ขั้นต่ำ 50,000,000 บาท สำหรับลูกค้า UOB Privilege Reserve (หรือเงินตราต่างประเทศที่เทียบเท่า) ในระหว่างระยะเวลารายการส่งเสริมการขายในฐานะเจ้าของบัญชีหลักของบัญชี UOB Privilege banking หรือ UOB Privilege Reserve ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

  ในกรณีที่มีการยกเลิกสถานะ UOB Privilege Banking หรือ UOB Privilege Reserve หรือไม่สามารถรักษายอดคงเหลือบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนที่มีกับธนาคาร ตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566โบนัสพิเศษในข้อนี้จะถูกยกเลิก และจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าจะได้รับในการจับรางวัลจะถูกคำนวณใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 1. รับเพิ่มพิเศษ (Extra Chances)  สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชั่น  UOB TMRW ประเทศไทย รับเพิ่ม 10 สิทธิ์ ในการจับรางวัล  โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวถือเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ในข้อ 6,8 และ 9 ด้านบน โดยที่
  1. ลูกค้าต้องเป็นลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่ทำรายการ Pay-with-Points 1 รายการ และทำรายการแลกคะแนนสะสมเป็นของกำนัล 1 รายการ  ผ่าน Rewards+ feature บนแอปพลิเคชั่น UOB TMRW TH และ
  2. จำกัด 10 สิทธิ์ ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน ต่อเดือน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 1. ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการใช้จ่ายที่เข้าร่วมภายหลังหรือรายการตกเป็นโมฆะ (voided) ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ธนาคารจะทำการคำนวณจำนวนสิทธิ์ที่จะได้รับในการจับรางวัลใหม่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

   

  เงื่อนไขรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย UOB Lucky Draw Campaign สำหรับผู้ถือบัตรทุกประเภท (บัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW และบัตรเครดิตซิตี้)

   

 1. หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกผ่านทางศูุนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารก่อนวันที่จะจับรางวัล (ตามที่ระบุด้านล่าง)
 1. ธนาคารจะรวมสิทธิ์ทั้งหมดของผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW และบัตรเครดิตซิตี้ และจับรางวัลครั้งเดียว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ สาขาธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 1. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้ง 36 รางวัล (“ผู้ที่ได้รับรางวัล”) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร www.uob.co.th และ www.citibank.co.th
 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับของรางวัลดังต่อไปนี้ (“ของรางวัล”)

  ลำดับ

  ของรางวัล

  รายละเอียดของรางวัล

  จำนวน

  ราคาต่อ 1 ของรางวัล

  รวมมูลค่าของรางวัล

  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

  1

  MINI PS Bespoke Edition

  MINI Cooper SE สี Midnight Black ตกแต่งด้วย Paul Smith Design Pack

  1

  2,519,000 บาท

  2,519,000 บาท

  125,950 บาท ต่อ 1 ของรางวัล

  2

  คะแนนสะสมยูโอบี หรือ คะแนนซิตี้ รีวอร์ด 1,000,000 คะแนน

  2.1 กรณีที่ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลมีบัตรทั้งประเภทคะแนนสะสมและประเภทเครดิตเงินคืน (Rewards and Cash Back Card types) ธนาคารสงวนสิทธ์มอบเป็นคะแนนสะสมยูโอบี หรือคะแนนซิตี้ รีวอร์ด 1,000,000 คะแนน บันทึกเข้าบัตรหลักประเภทคะแนนสะสม (Rewards Card type) ของลูกค้าที่อยู่ในการจัดลำดับสูงสุดโดยธนาคาร  

  2.2 กรณีที่ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลมีแค่บัตรประเภทเครดิตเงินคืน (Cash Back Card type) ธนาคารสงวนสิทธ์มอบเป็นเครดิตเงินคืน 100,000 บาทบันทึกเข้าบัตรหลักหลักประเภทเครดิตเงินคืน (Cash Back Card type) ที่อยูในการจัดลำดับสูงสุดโดยธนาคาร 

  5

  1,000,000 คะแนน

  5,000,000 คะแนน

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  3

  iPad Pro 12.9

  256 GB/Wifi+Cellular)

  10

  54,900 บาท

  549,000 บาท

  2,745 บาท ต่อ 1 ของรางวัล

  4

  Airpods Gen 3 (MagSafe)

  ตกแต่งด้วย Paul Smith Case Design

  20

  13,490 บาท

  269,800 บาท

  674.50 บาท ต่อ 1 ของรางวัล

 1. ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ (เทียบเท่าเป็นเงินจำนวน ตามที่ระบุในตารางแต่ละประเภทของของรางวัลในข้อ 15)  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544 โดยธนาคารจะทำการเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักของผู้ที่ได้รับรางวัลนั้นๆ
 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมเข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลและอนุญาตให้ธนาคารถ่ายรูป และ/หรือ บันทึกวีดีโอในการรับรางวัลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ และการตลาดของธนาคาร ตามที่ธนาคารกำหนด
 1. ผู้ที่ได้รับรางวัล MINI Cooper SE จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องการเพิ่มตัวเลือกเสริมต่างๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในตารางด้านล่างนี้ ธนาคารไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรืออัพเกรดของรางวัลเป็นรถรุ่นอื่น

  สิ่งที่รวมมากับของรางวัล
  MINI PS Bespoke Edition
  สิ่งที่ไม่รวมมากับของรางวัล
  MINI PS Bespoke Edition
  (1) รถยนต์ MINI PS Bespoke Edition (ซึ่งได้ถูกชำระราคารถยนต์ และภาษีนำเข้าทั้งหมดแล้ว)
  (2) อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถยนต์ ณ เวลาที่นำเข้า และ
  (3) บริการบำรุงรักษา (MSI) และการรับประกัน (Warranty) 4 ปี โดย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ไม่จำกัดระยะทาง
  ทุกรายการที่ไม่ระบุอยู่ในข้อ (1) – (3) ทั้งหมด (ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าประกันภัยรถยนต์ ป้ายทะเบียน อุปกรณ์ wallbox ระบบชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้าในบ้าน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อรับมอบเป็นเจ้าของรถยนต์ MINI Cooper SE
  สิ่งที่รวมมากับของรางวัล MINI PS Bespoke Edition
  (1) รถยนต์ MINI PS Bespoke Edition (ซึ่งได้ถูกชำระราคารถยนต์ และภาษีนำเข้าทั้งหมดแล้ว)
  (2) อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถยนต์ ณ เวลาที่นำเข้า และ
  (3) บริการบำรุงรักษา (MSI) และการรับประกัน (Warranty) 4 ปี โดย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ไม่จำกัดระยะทาง
  สิ่งที่ไม่รวมมากับของรางวัล MINI PS Bespoke Edition
  ทุกรายการที่ไม่ระบุอยู่ในข้อ (1) – (3) ทั้งหมด (ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าประกันภัยรถยนต์ ป้ายทะเบียน อุปกรณ์ wallbox ระบบชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้าในบ้าน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อรับมอบเป็นเจ้าของรถยนต์ MINI Cooper SE

  18.1 ของรางวัล MINI PS Bespoke Edition จะถูกโอนและจดทะเบียนในนามของผู้ที่ได้รับรางวัล MINI PS Bespoke Edition เท่านั้น ธนาคาร และบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด (ในฐานะตัวแทนจัดจำหน่ายของรางวัล MINI PS Bespoke Edition ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ) (“ตัวแทนจัดจำหน่าย”) จะไม่โอนและจดทะเบียนรถยนต์ในนามของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ของรางวัล MINI PS Bespoke Edition อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ผลิตรถยนต์

  18.2 การจดทะเบียนรับโอนและส่งมอบของรางวัล MINI PS Bespoke Edition จะต้องเป็นไปตามคำแนะนำและเงื่อนไขที่กำหนดโดยตัวแทนจัดจำหน่าย ธนาคาร และตัวแทนจัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลสำหรับความเสียหาย การสูญหาย ข้อบกพร่องหรือค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถจดทะเบียนรับโอนและส่งมอบของรางวัลนี้ได้ เนื่องจากตัวแทนจัดจำหน่ายไม่ได้รับเอกสารการลงทะเบียนและการชำระเงินที่จำเป็นครบถ้วนทั้งหมด ภายในเวลาที่กำหนด

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัล iPad pro 12.9” และ Airpods Gen 3 (MagSafe) จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องการเพิ่มตัวเลือกเสริมต่างๆ
 1. ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้ง 36 รางวัล หรือภายในวันที่ 18 มีนาคม 2567  โดยธนาคารจะส่งจดหมายแจ้งรับรางวัล  (“จดหมายแจ้งรับรางวัล”)   ซึ่งระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในการรับของรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ ผู้ได้รับรางวัลได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร
 1. ของรางวัลทุกประเภท ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น เปลี่ยนแปลง หรือแลกเป็นเงินสด หรือเป็นสินค้าประเภทอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของของรางวัล
 1. ของรางวัลทั้งหมดจัดหาโดยบุคคลภายนอก ธนาคารไม่ใช่ตัวแทนของผู้ค้าและ/หรือผู้จัดหาของรางวัล ดังนั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับประกันหรือรับรองคุณภาพ มูลค่า ความสามารถในการขาย (merchantability) หรือความเหมาะสมของของรางวัล และธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการไม่ปฏิบัติตามหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นต่อของรางวัลใดๆ การโต้แย้งใดๆเกี่ยวกับของรางวัลจะต้องติดต่อกับผู้ค้าและ/หรือผู้จัดหาของรางวัลโดยตรง ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือดำเนินการในนามของผู้ได้รับรางวัลในการติดต่อกับผู้ค้าและ/หรือผู้จัดหาของรางวัล
 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการมอบของรางวัลหากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง ณ เวลาที่ผู้ได้รับรางวัลทำการรับของรางวัล และจะไม่มีการเปลี่ยนหรือทดแทนในกรณีที่ของรางวัลสูญหาย ถูกขโมยหรือถูกทำลายในภายหลังจากการส่งมอบเรียบร้อย
 1. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคารภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้ง 36 รางวัล (ไม่สามารถติดต่อได้ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2567)  รวมทั้งในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่มาแสดงตนรับของรางวัลในระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในจดหมายแจ้งรับรางวัล ธนาคารจะไม่ขยายเวลาในการรับของรางวัลด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม และธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
 1. จำกัดสิทธิ์ของผู้ถือบัตรเครดิตในการได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้สำหรับกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลก่อนหน้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือสละสิทธิ์
 1. ใบอนุญาตประกอบการจับรางวัลชิงโชคเลขที่ 416/2566
 1. รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมสำหรับรายการส่งเสริมการขาย ปรากฎตามเอกสารแนบหมายเลข  1 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 1. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร 02-285-1555
 1. พนักงานของธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือและสมาชิกในครอบครัวจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานภาพเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารส่งมอบของรางวัล
 3. หากธนาคารพิจารณาว่าผู้ถือบัตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือรับรางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการริบของรางวัล เรียกคืนของรางวัล เรียกเก็บและหักเงินเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าของของรางวัลจากบัญชีเงินฝากใดๆ ที่ผู้ถือบัตรมีกับธนาคาร หากเงินในบัญชีของผู้ถือบัตรไม่เพียงพอสำหรับการชำระเงินคืนให้กับธนาคาร ผู้ถือบัตรตกลงคืนเงินให้ธนาคาร ตามมูลค่าของของรางวัลให้ครบถ้วนทันที ด้วยวิธีการที่ธนาคารกำหนดตามดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว
 4. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ นอกเหนือจากความยินยอมอื่นใดที่ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนาคาร แล้วและสิทธิ์ใดๆ ของธนาคาร ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ถือบัตรยินยอมให้ธนาคารและบุคคลที่สามตามที่มีความจำเป็น เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) สำหรับวัตถุประสงค์ของรายการส่งเสริมการขายนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่รายละเอียดของผู้ถือบัตรเพื่อวัตถุประสงค์ในการจับรางวัล และเพื่อการติดต่อใดๆ กับผู้ถือบัตร ซึ่งรวมถึงการโทรด้วยเสียงหรือการส่งข้อความ
 5. สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการนี้ ถูกนำเสนอโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ปให้ใช้เครื่องหมายทางการค้าเป็นการชั่วคราว โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร