อร่อยพร้อมลุ้นพักฟรีกับบัตรเครดิตยูโอบี

 1. อภิสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น และลงทะเบียน SMS เข้าร่วมโปรแกรมระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 67 – 15 เม.ย. 67
 2. สมาชิกบัตรฯ ที่มีรายการใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ที่ร้านอาหาร Burger & Lobster (เฉพาะสาขา Gaysorn Village), Isola by Signor Sassi, Vaso, Petits Plats หรือ Anaconda Latino Nikkei Bar ขั้นต่ำ 30,000 บาท (สามารถรวมยอดได้) ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 67 – 15 เม.ย. 67 สูงสุดตามลำดับ จะได้รับ
  • ลำดับที่ 1: รางวัล แพ็คเกจเข้าพักที่โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต ห้อง Penthouse สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล (มูลค่า 88,000 บาท) จำกัด 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน) /ผู้ถือบัตรฯ (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
  • ลำดับที่ 2 – 6: รางวัล บัตรกำนัลรับประทานอาหาร ที่ร้าน Burger & Lobster (เฉพาะสาขา Gaysorn Village), Isola by Signor Sassi, Vaso, Petits Plats หรือ Anaconda Latino Nikkei Bar (เฉพาะรับประทานที่ร้าน) จำนวน 5 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท) จำกัด 1 รางวัล /ผู้ถือบัตรฯ (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 3. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อร่วมรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยพิมพ์ BUR วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย และส่ง SMS มาที่หมายเลข 4545111 (ค่าส่ง 3 บาทต่อครั้ง) กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ทำการลงทะเบียนเพียงหมายเลขเดียวเพื่อร่วมรายการ
 4. ผู้ถือบัตรที่ทำการลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 5. ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 6. ประกาศรายชื่อผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 6 ท่าน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ที่ https://w.yllo.in/uob/BnL/leaderboard.php ในวันที่ 15 พ.ค. 67 และผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามบันทึกของธนาคาร รวมถึงธนาคารจะโทรแจ้งเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67
 7. สงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลกับสมาชิกที่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67 หากไม่ทำการยืนยันในเวลาที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ใช้จ่ายสูงสุดลำดับถัดไปแทน
 8. กรณีผู้ถือบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสม (Accumulate spending) เท่ากัน ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้จ่ายถึงยอดดังกล่าวก่อน
 9. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาพิจารณารวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
 10. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ไม่มียอดค้างชำระเกินกำหนดชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือไม่มียอดใช้จ่ายเกินวงเงินลูกค้า
 11. ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลกับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสถานภาพการเป็นสมาชิกจนถึงวันที่ประกาศผลรางวัล
 12. ของรางวัลไม่สามารถโอน เปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆได้
 13. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อกับร้านค้าโดยตรง
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร