รับกระบอกน้ำยูโอบี จำนวน 1 ใบ มูลค่า 120 บาท เมื่อสมัครบัตรเดบิต ยูโอบี ประเภทใดก็ได้

*เฉพาะตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool เท่านั้น
* สำหรับความคุ้มครองการเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จากฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย หรือจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

หมายเหตุ : เอกสารนี้มิใช่สัญญากรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดของเงื่อนไขสัญญาประกันภัยความคุ้มครอง ข้อยกเว้น ให้ถือตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ถือบัตรที่มีอายุมากกว่า 70 ปี บริษัทประกันภัยฯสงวนสิทธิ์ในการให้ความคุ้มครอง 70% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร หรือถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย หรือจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ ประเภทใดก็ได้ (จำกัด 1 บัตรต่อ 1 ท่าน) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.60 ลูกค้าจะได้รับกระบอกน้ำยูโอบี 1 ใบ มูลค่า 120 บาท
  • รับของกำนัล ณ สาขาธนาคารฯ ที่สมัครบัตรเดบิต
  • ของกำนัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ราคาของกำนัลที่ปรากฏนี้เป็นราคา ณ วันที่ 12 ก.ค. 60
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผู้ซื้อไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
  • เงื่อนไขความคุ้มครองอุบัติเหตุของบัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต และ/หรือ บัตรเดบิตยูโอบี วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต รวมถึงค่าธรรมเนียมของบัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต และ/หรือ บัตรเดบิตยูโอบี วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต ให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองอุบัติเหตุและประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ณ ขณะนั้น ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน เงื่อนไขความคุ้มครองอุบัติเหตุ และสิทธิประโยชน์ของบัตรแต่ละประเภทได้ที่ www.uob.co.th