บัตรเดบิต ยูโอบี แตะ จ่าย ง่าย พร้อมรับส่วนลดค่าแรกเข้าที่ MRT สายสีเหลือง

 • Debit MRT Yellow lineDebit MRT Yellow line
  • บัตรเดบิต ยูโอบี และบัตรเดบิต TMRW ที่มีสัญลักษณ์ Contactless บนหน้าบัตร เป็นรูป    สามารถใช้ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองโดยใช้บัตรแตะเข้าและแตะออกระบบรถไฟฟ้าที่จุดให้บริการเครื่อง EDC บริเวณประตูพิเศษ (Swing Gate)
  • ผู้ถือบัตรที่ใช้บัตรเดบิตเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง – MRT สายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ที่สถานีลาดพร้าว และชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเดบิตใบเดียวกัน จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า การเปลี่ยนข้ามสาย หากเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสาย ภายในระยะเวลา 30 นาที โดยมีรายละเอียดส่วนลดดังต่อไปนี้
   • จาก รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองไป MRT สายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ที่สถานีลาดพร้าว (เดินทางเชื่อมต่อภายในระยะเวลา 30 นาที) ผู้ถือบัตรจะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า จำนวน 14 บาท
   • จาก MRT สายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ไป รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองที่สถานีลาดพร้าว (เดินทางเชื่อมต่อภายในระยะเวลา 30 นาที) ผู้ถือบัตรจะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า จำนวน 15 บาท
  • โดยเมื่อแตะบัตรออกจากสถานีสุดท้าย เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง ระบบจะหักค่าโดยสารในจำนวนเต็มของทั้ง 2 สาย แต่จะมีการคืนส่วนลดค่าแรกเข้ากลับเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตใบดังกล่าว ภายในระยะเวลา 5 - 7 วันทำการ หลังจากที่ใช้บัตร และรายการเรียกเก็บค่าเดินทางสมบูรณ์
  • มูลค่าของส่วนลดค่าแรกเข้า และการให้ส่วนลดดังกล่าว เป็นไปตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) กำหนด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากรฟม.
  • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายละเอียด และคำถามที่พบบ่อยได้ที่ https://ebm.co.th/th/faq/
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของรฟม. ผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า MRT กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่อง กรุณาติดต่อรฟม. โดยตรง ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง: 0 2617 6111 (ทุกวันเวลา 06.00 – 24.00 น.)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555