เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ รับหมอนผ้าห่ม U Beaver สุดน่ารัก

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 • เปิดบัญชีเงินฝาก 50,000 บาทเป็นต้นไป
 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 62 ลูกค้าจะได้รับหมอนผ้าห่ม U Beaver จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 420 บาท ในวันที่เปิดบัญชี ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 420 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 1 แสนบาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 • เปิดออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ ที่สาขาของธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น ได้แก่
  • สาขาเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9
  • สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 3  
  • สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
  • สาขาเมกา บางนา
  • สาขาสยามสแควร์
  • สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์
  • สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์
  • สาขารังสิต
  • สาขาถนนวิทยุ
  • สาขาสาทร 2
  • สาขาสุขุมวิท 4
  • สาขาถนนพหลโยธิน 8
  • สาขาถนนพหลโยธิน ซอย 19
  • สาขาถนนพระราม 6
  • สาขาบางรัก
  • สาขาซันทาวเวอร์
  • สาขาอาคารไทวา
  • สาขาอาคารมโนรมณ์
 • ของกำนัล จำกัด 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 2 ม.ค. 62
 • เมื่อลูกค้าเลือกรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย
 • สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกัน ผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันฯ และผู้ฝากเงินมีสิทธิ์กำหนดบุคคลที่ 3 หรือตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มบัญชีออมทรัพย์ บัญชี ยูโอบี วีแคร์ โดยมีบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
คำถาม คำตอบ
 1. ขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเพื่อรับหมอนผ้าห่ม U Beaver
เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่  50,000 บาทเป็นต้นไป
 1. อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 1. สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
จำนวน 18 สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9/ สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 3/ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์/ สาขาเมกา บางนา/ สาขาสยามสแควร์/ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์/ สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์/ สาขารังสิต/ สาขาถนนวิทยุ/ สาขาสาทร 2/ สาขาสุขุมวิท 4/ สาขาถนนพหลโยธิน 8/ สาขาถนนพหลโยธิน ซอย 19/ สาขาถนนพระราม 6/ สาขาบางรัก/ สาขาซันทาวเวอร์/ สาขาอาคารไทวา/ สาขาอาคารมโนรมณ์
 1. ระยะเวลาแคมเปญ
ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 61 (จำกัดจำนวนไม่เกิน 100 ชิ้น/สาขา)