เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ แจก ร่ม U – Beaver

  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
  • เปิดบัญชีเงินฝาก 50,000 บาทเป็นต้นไป
  • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ถึง 31 ส.ค. 62 ลูกค้าจะได้รับร่ม U Beaver จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 190 บาท ในวันที่เปิดบัญชี ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 190 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 50,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  • ของกำนัล จำกัด 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 4 ก.ค. 62
  • เมื่อลูกค้าเลือกรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
  • สำหรับสิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่าง ๆ  เป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.uob.co.th/vcare  และ คู่มือการขาย Sales Sheet 
คำถาม คำตอบ
  1. ขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเพื่อรับร่ม U Beaver
เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่  50,000 บาทเป็นต้นไป
  1. อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
  1. ระยะเวลาแคมเปญ

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ถึง 31 ส.ค. 62