ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์ธนาคารยูโอบี และเข้าสู่เว็บไซต์บริษัทประกันภัย รับประกันโดย บมจ.เอ็มเอสไอจี ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

ข้อมูลสำคัญ
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น หรือแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งให้บริการและอยู่ภายใต้การดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ดังนั้นการที่ท่านตัดสินใจเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ถือว่าท่านได้ตัดสินใจยอมรับความเสี่ยง ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ เหล่านี้ ธนาคารจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าว