Privilege Banking Birthday

HARNN

รับส่วนลด 15% สำหรับสินค้าราคาปกติ (ยอดซื้อขั้นต่ำมูลค่า 1,500 บาทขึ้นไป)

UOB Privilege Reserve
 • ส่วนลดนี้เฉพาะสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ เท่านั้น
 • รับส่วนลด 20% สำหรับสินค้าราคาปกติ ที่ ร้าน HARNN Store ทุกสาขา
 • กดรับ Code ส่วนลดจาก UOB Privilege Line Official ที่ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” เลือกเมนู “Birthday Privileges” และนำ Code ที่ได้ไปแสดงที่หน้าร้านก่อนการรับสิทธิ์
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ภายใน 2 เดือนนับจากเดือนเกิด เช่น เกิด 15 ม.ค. 65 ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 65
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ รวมถึงส่วนลดสมาชิก HARNN VIP ได้
 • ธนาคารยูโอบีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของร้าน HARNN Store กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตาม บริษัท หาญ โกลบอล จำกัด กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย ก่อนชำระค่าสินค้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท หาญ โกลบอล จำกัด โทร. 02-015-1600 หรือ Email: crm@harnn.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65

Marimekko

รับส่วนลด 15% สำหรับการซื้อสินค้าในราคาปกติเท่านั้น

UOB Privilege Reserve
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ เท่านั้น
 • สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าในราคาปกติ ที่ร้าน Marimekko เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น และสามารถสะสมคะแนน Tanachira Membership จากยอดซื้อสุทธิได้
 • กดรับ Code ส่วนลดจาก UOB Privilege Line Official ที่ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” เลือกเมนู “Birthday Privileges” และนำ Code ที่ได้ไปแสดงที่หน้าร้านก่อนการรับสิทธิ์
 • สามารถใช้ได้ภายใน 2 เดือนนับจากเดือนเกิดของท่าน เช่น เกิด 15 ม.ค. 65 ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 65
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ธนาคารยูโอบีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการใด ๆ ของ ร้าน Marimekko กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่ร้าน Marimekko กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับส่วนลด ณ จุดขาย ก่อนชำระค่าสินค้า
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65

Cath Kidston

รับส่วนลด 15% สำหรับการซื้อสินค้าในราคาปกติเท่านั้น (ยอดซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป)

UOB Privilege Reserve
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ เท่านั้น
 • สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร้าน Cath Kidston เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น และสามารถสะสมคะแนนTanachira Membership จากยอดซื้อสุทธิได้
 • กดรับ Code ส่วนลดจาก UOB Privilege Line Official ที่ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” เลือกเมนู “Birthday Privileges” และนำ Code ที่ได้ไปแสดงที่หน้าร้านก่อนการรับสิทธิ์
 • สามารถใช้ได้ภายใน 2 เดือนนับจากเดือนเกิด เช่น เกิด 15 ม.ค. 65 ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 65
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • โปรดตรวจสอบสาขาที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ก่อนชำระค่าสินค้า
 • ธนาคารยูโอบีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของ Cath Kidston กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตาม Cath Kidston กำหนด
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65

PANDORA

รับส่วนลด 15% สำหรับการซื้อสินค้าในราคาปกติเท่านั้น (ยอดซื้อขั้นต่ำมูลค่า 7,000 บาทขึ้นไป)

UOB Privilege Reserve
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ เท่านั้น
 • สามารถสะสมคะแนน Tanachira Membership จากยอดซื้อสุทธิได้
 • กดรับ Code ส่วนลดจาก UOB Privilege Line Official ที่ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” เลือกเมนู “Birthday Privileges” และนำ Code ที่ได้ไปแสดงที่หน้าร้านก่อนการรับสิทธิ์
 • สามารถใช้ได้ภายใน 2 เดือนนับจากเดือนเกิดของท่าน เช่น เกิด 15 ม.ค. 65 ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 65
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ธนาคารยูโอบีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการใด ๆ ของ ร้าน PANDORA กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่ร้าน PANDORA กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับส่วนลด ณ จุดขาย ก่อนชำระค่าสินค้า
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65

รับส่วนลด 50% เมื่อจองรถ Limousine รับหรือส่ง สนามบิน

UOB Privilege Reserve
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ รีเสิร์ฟ เท่านั้น
 • สามารถใช้ส่วนลดนี้ ภายในเดือนเกิดของท่านเท่านั้น
 • สำหรับใช้รถ Limousine รับ-ส่งสนามบินภายในประเทศเท่านั้น กับ White Glove Limousine
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรี, ปทุมธานี) ในรัศมีไม่เกิน 40 กิโลเมตร จากสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น
 • หากเส้นทางของท่านสมาชิกไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรี, ปทุมธานี) หรือเกินรัศมี 40 กิโลเมตรจากสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยคำนวณส่วนต่างตามระยะทาง
 • ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ กดรับสิทธิ์ผ่าน UOB Privilege Line Official ที่เมนู “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” และรอรับรหัสการจองจากทางธนาคาร นำรหัสที่ได้รับไปใช้สำรองรถ White Glove Limousine โทร 02-016-9950 กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการเดินทาง
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • ธนาคารยูโอบีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ ของ White Glove Limousine กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อ บริษัท ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด โทร 02-016-9950
 • เงื่อนไขการใช้สิทธิ์และการใช้รถเป็นไปตาม บริษัท ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด กำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ White Glove Limousine โทร 02-016-9950 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น.
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65

สนใจสมัครสมาชิก

คลิก