รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป ที่ปั๊มคาลเท็กซ์


 

เงื่อนไขต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง/โปรแกรม) ยกเว้นลูกค้า Privilege Banking ที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • การเครดิตเงินคืน 3% สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภทเมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป ที่ปั๊มคาลเท็กซ์ เฉพาะสถานีคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการเท่านั้น และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบีในหมวดอื่นๆ 3,000 บาทขึ้นไป/ ท่าน/ เดือน โดยลูกค้าต้องเติมน้ำมัน และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ในหมวดอื่นๆ ภายในเดือนเดียวกันเท่านั้น
 • การเครดิตเงินคืน 10% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมล์ เท่านั้น เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป ที่ปั๊มคาลเท็กซ์ เฉพาะสถานีคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ เท่านั้น และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบีในหมวดอื่นๆ 30,000 บาทขึ้นไป/ ท่าน/ เดือน โดยลูกค้าต้องเติมน้ำมัน และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต ยูโอบีในหมวดอื่นๆ ภายในเดือนเดียวกันเท่านั้น
 • จำกัดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรบัตรเครดิตเพื่อรับเครดิตเงินคืนที่ปั๊มคาลเท็กซ์ไม่เกิน 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทำรายการ
 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน ประกัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า Fund Transfer รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง

เงื่อนไขต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 800 คะแนน
 • รายการนี้ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)
 • ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสม UOB Rewards ทุกๆ 800 คะแนน จากยอดเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป และเครดิตเงินคืน 10% (800 คะแนน เท่ากับ 80 บาท) เข้าบัญชีหมายเลขบัตรเครดิตที่ระบุใน SMS ภายใน 60 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆจนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้
 • สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับยอดใช้จ่ายรวมจากการเติมน้ำมันของเดือนนั้นๆ ณ วันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการ เครดิตเงินคืน
 • จำกัดการใช้คะแนนสะสมไม่เกิน 3,200 คะแนน/ลูกค้า/เดือน (ทุกบัตรเครดิตที่ออกโดย UOB รวมกัน)
 • คะแนนสะสม UOB Rewards ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

เงื่อนไขทั่วไป
 • รายการนี้ให้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระ จนถึงวันที่ธนาคารทำการหักคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืน
 • การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน เดือนที่ผ่านมาแล้ว โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • การเครดิตเงินคืนนี้จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตเพื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มคาลเท็กซ์เท่านั้น โดยไม่รวมยอดใช้จ่ายในมินิมาร์ท หรือร้านค้าอื่นๆ ภายในปั๊ม หรือยอดใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ
 • เศษของ 800 บาทจะไม่ถูกนำมาคำนวณทั้งการเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% (ต่อที่ 1) และการหักคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 10% (ต่อที่ 2) และธนาคารจะยึดถือ วันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) โดยจะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคาร ดำเนินการเครดิตเงินคืน
 • เงินเครดิตคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นไม่ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ