สมัครบัตรเครดิตยูโอบี เมอร์เซเดส รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 25,000 คะแนน และ Mercedes-Benz Sport Bag มูลค่า 1,500 บาท

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี เมอร์เซเดสวันนี้ รับคะแนนสะสม 25,000 คะแนน และกระเป๋า Mercedes Sport Bag

 • โปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี เมอร์เซเดส ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67 และให้ Email Address ในใบสมัคร โดยใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 12 ก.ค. 67
 • โปรโมชันนี้ให้เฉพาะผู้ที่ปัจจุบันไม่เคยมีบัตรเครดิตยูโอบีกับธนาคาร หรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกบัตรเครดิต
 • รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด 25,000 คะแนน และกระเป๋า Mercedes-Benz Sport Bag มูลค่า 1,500 บาท จำนวน 1 ใบ/ผู้ถือบัตรหลัก เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบี เมอร์เซเดส ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะรวมทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และระบบแบ่งจ่ายรายเดือน UOB iPlan (นับเฉพาะยอดผ่อนชำระต่อเดือน) โดยไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนต่างๆ รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ให้ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบตามเงื่อนไขข้างต้น
 • จำกัดการรับกระเป๋า Mercedes-Benz Sport Bag จำนวน 1 ใบ/ผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋า Mercedes-Benz Sport Bag ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบตามเงื่อนไขข้างต้น กรณีไม่ได้รับกระเป๋าภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1550
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด เพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก ยูโอบี รีวอร์ด
 • ผู้สมัครบัตรต้องไม่ขอยกเลิกการสมัครบัตรเครดิต หรือแจ้งยกเลิกการใช้บัตรเครดิต ภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต
 • การอนุมัติใบสมัครบัตรเครดิต/สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1550

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี เมอร์เซเดส

สมัครบัตร