เครื่องประดับ

หมายเหตุ :
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของโปรโมชั่น อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อนชำระ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง / สินค้าและบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด เกี่ยวกับบริการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี (UOB i-Plan) / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ร้านค้าที่ร่วมรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นสิ้นสุด