หน้าแรกบริการเงินสดบริการจ่ายเงินบริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงานของบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนเปิดอยู่กับธนาคารยูโอบีโดยลูกค้าต้องส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านช่องทาง UOB Business Internet Banking และธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงานที่มีอยู่กับธนาคารในวันที่ลูกค้าระบุ

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • ปลอดภัย และสะดวกในการทำรายการผ่านช่องทาง UOB Business Internet Banking ได้ทุกวัน
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงิน ATM ทุกตู้ ทุกธนาคาร
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม ในการเบิกถอนเงินสด และสอบถามยอดเงินฝากจากตู้เอทีเอ็มธนาคารยูโอบี ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
  • อุ่นใจ ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองทั่วโลก 24 ช.ม.

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งการจ่ายเงินเดือนโดยผ่านช่องทาง UOB Business Internet Banking ทำให้บริษัทสามารถประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการทำงานได้
  • ลูกค้าสามารถกำหนดวันที่และรอบในการจ่ายเงินเดือนได้ตามต้องการ โดยสามารถส่งคำสั่งล่วงหน้าได้
  • ธนาคารจะรวมรายการการโอนเงินและหักบัญชีของลูกค้าเพียงครั้งเดียวทำให้ลดภาระในการตรวจเช็คกระทบยอดบัญชีหลายๆรายการ หลายๆบัญชีในวันสิ้นเดือน โดยลูกค้าสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ทั้งในรูปแบบ PDF, Excel, txt
  • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการทำรายการ และอนุมัติรายการ (ผู้ทำรายการ และ ผู้อนุมัติ)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี