โปรโมชันการเปิดบัญชี BizAccount

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ BizAccount

สำหรับลูกค้าใหม่ UOB SME*

ต่อที่ 1    รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.2% ต่อปี สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ BizAccount ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ต่อที่ 2   รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 500 บาท

             เมื่อคงยอดเงินฝากเฉลี่ยได้ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเนื่อง 3 เดือน

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67  – 30 ก.ย. 67

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่อที่ 1 รับดอกเบี้ย 1.2% ต่อปี สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ BizAccount ไม่เกิน 50 ล้านบาท

รับดอกเบี้ย 1.2% ต่อปี สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ BizAccount ไม่เกิน 50 ล้านบาท

 • ข้อเสนอสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิ์กับลูกค้าใหม่ UOB SME* ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ BizAccount กับธนาคารมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ย 1.2% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 0.5% ต่อปี ณ วันที่ 1 มี.ค. 2567
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีและการรับของกำนัลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่อที่ 2 รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 500 บาท เมื่อคงยอดเงินฝากเฉลี่ยได้ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเนื่อง 3 เดือน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิ์กับลูกค้าใหม่ UOB SME* ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ BizAccount มากกว่า 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 30 กันยายน 2567 และลูกค้าคงเงินฝากออมทรัพย์ BizAccount กับธนาคารมากกว่า 100,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 500 บาท
 • โค้ดส่วนลด shopee มูลค่า 500 บาทเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (สำหรับบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ) ที่เพิ่มขึ้น 0.5% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 1 ปี ณ วันที่ 1 มี.ค. 2567
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • ตัวอย่างการนับระยะเวลาการคงเงินฝากไว้กับธนาคารให้ครบ 3 เดือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้
  • กรณีเปิดบัญชีBizAccountในเดือน พ.ค.67 พร้อมคงเงินฝากเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาท ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 67 - 31 ส.ค. 67
  • กรณีเปิดบัญชีBizAccountในเดือน มิ.ย.67 พร้อมคงเงินฝากเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาท ตั้งแต่ 1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
  • กรณีเปิดบัญชีBizAccountในเดือน ก.ค.67 พร้อมคงเงินฝากเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาท ตั้งแต่ 1 ส.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
  • กรณีเปิดบัญชีBizAccountในเดือน ส.ค.67 พร้อมคงเงินฝากเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาท ตั้งแต่ 1 ก.ย. 67 - 30 พ.ย. 67
  • กรณีเปิดบัญชีBizAccountในเดือน ก.ย.67 พร้อมคงเงินฝากเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายนี้ ต้องลงทะเบียนผ่านทาง Line UOBSME เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการส่งเสริมการขายภายในเดือนที่เปิดบัญชี
 • ธนาคารจะส่งโค้ดส่วนลดShopee ใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ผ่านทางLine UOBSME ซึ่งเป็น Line Official ที่ลูกค้าได้ติดตาม
 • โค้ดส่วนลดShopee นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดShopee เป็นไปตามที่Shopeeกำหนด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีและการรับของกำนัลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

*ลูกค้าใหม่ UOB SME สำหรับบัญชีBizAccount หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ, กรรมการ, ผู้ถือหุ้น, เจ้าของร้านค้า และยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดๆกับธนาคาร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อธนาคารยูโอบี โดยตรงที่
UOB Biz Call Centre (02)-343-3555
Line @UOBSME

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้า UOB Call Center

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี