โปรโมชันการเปิดบัญชี BizSuper

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน BizSuper

สำหรับลูกค้าใหม่ UOB SME

ต่อที่ 1   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีสูงสุด 3 เดือน
             รับดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ BizSuper ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ต่อที่ 2   รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 500 บาท

             เมื่อใช้บริการชำระค่าสินค้าและบริการให้กับคู่ค้าของบริษัท* โดยมีการทำธุรกรรมการเงินขาออก

             ขั้นต่ำ 3 รายการต่อเดือนต่อเนื่อง 3 เดือน

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67  – 30 ก.ย. 67
*บริการที่นับธุรกรรม ได้แก่ โอนเงินระหว่างประเทศขาออก,
โอนเงินระหว่างธนาคารขาออกผ่านบริการ SMART Credit / BAHTNET,
โอนเงินขาออกระหว่างบัญชีธนาคารยูโอบี, รวมถึงจ่ายเงินเดือนพนักงาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่อที่ 1 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีสูงสุด 3 เดือน และ รับดอกเบี้ย 1% ต่อปี สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ BizSuper ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีสูงสุด 3 เดือน

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิ์กับลูกค้าใหม่ UOB SME** เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน BizSuper ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567  
 • ลูกค้าได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีสูงสุดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในกรณีที่มียอดเงินเฉลี่ยในบัญชี BizSuper ออมทรัพย์น้อยกว่า 300,000 บาท

[ ปกติค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน กรณีคงเงินฝากออมทรัพย์ BizSuper เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 300,000 บาท มีดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีออมทรัพย์ 199 บาท/เดือน
  • ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน 399 บาท/เดือน ]
 • ตัวอย่างระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ลูกค้าเปิดบัญชี BizSuper ในเดือน พ.ค. 67 จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีของเดือน มิ.ย. 67 - ส.ค. 67
  • ลูกค้าเปิดบัญชี BizSuper ในเดือน มิ.ย. 67 จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีของเดือน ก.ค. 67 - ก.ย. 67
  • ลูกค้าเปิดบัญชี BizSuper ในเดือน ก.ค. 67 จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีของเดือน ส.ค. 67 - ต.ค. 67
  • ลูกค้าเปิดบัญชี BizSuper ในเดือน ส.ค. 67 จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีของเดือน ก.ย. 67 - พ.ย. 67

รับดอกเบี้ย 1% ต่อปี สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ BizSuper ไม่เกิน 50 ล้านบาท

 • ข้อเสนอสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิ์กับลูกค้าใหม่ UOB SME** ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ BizSuper กับธนาคารมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ย 1% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 0.3% ต่อปี ณ วันที่ 1 มี.ค. 2567
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีและการรับของกำนัลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่อที่ 2 รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 500 บาท เมื่อใช้บริการชำระค่าสินค้าและบริการให้กับคู่ค้าของบริษัท โดยมีการทำธุรกรรมการเงินขาออกขั้นต่ำ 3 รายการต่อเดือนต่อเนื่อง 3 เดือน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิ์กับลูกค้าใหม่ UOB SME** ที่ทำธุรกรรมการเงินขาออกขั้นต่ำ 3 รายการต่อเดือนต่อเนื่อง 3 เดือน มีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 500 บาท
 • โค้ดส่วนลด shopee มูลค่า 500 บาทเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (สำหรับนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ) ที่เพิ่มขึ้น 0.5% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 1 ปี ณ วันที่ 1 มี.ค. 2567
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • การนับธุรกรรมทางการเงินสำหรับการส่งเสริมการขายนี้ประกอบไปด้วย โอนเงินระหว่างประเทศขาออก, โอนเงินระหว่างธนาคารขาออกผ่านบริการ SMART Credit / BAHTNET, โอนเงินขาออกระหว่างบัญชีธนาคารยูโอบี, รวมถึงจ่ายเงินเดือนพนักงาน
 • ตัวอย่างการนับระยะเวลาทำธุรกรรมการเงินให้ครบ 3 เดือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้
  • กรณีเปิดบัญชีBizSuperในเดือน พ.ค.67 พร้อมทำธุรกรรมการเงินขาออกให้ครบ 3 รายการต่อเดือนต่อเนื่องตั้งแต่ 1 มิ.ย.67 - 31 ส.ค.67
  • กรณีเปิดบัญชีBizSuperในเดือน มิ.ย.67 พร้อมทำธุรกรรมการเงินขาออกให้ครบ 3 รายการต่อเดือนต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67
  • กรณีเปิดบัญชีBizSuperในเดือน ก.ค.67 พร้อมทำธุรกรรมการเงินขาออกให้ครบ 3 รายการต่อเดือนต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ส.ค.67 - 31 ต.ค.67
  • กรณีเปิดบัญชีBizSuperในเดือน ส.ค.67 พร้อมทำธุรกรรมการเงินขาออกให้ครบ 3 รายการต่อเดือนต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ก.ย.67 - 30 พ.ย.67
  • กรณีเปิดบัญชีBizSuperในเดือน ก.ย.67 พร้อมทำธุรกรรมการเงินขาออกให้ครบ 3 รายการต่อเดือนต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค. 67
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายนี้ต้องลงทะเบียนผ่านทาง Line UOBSME เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการส่งเสริมการขายภายในเดือนที่เปิดบัญชี
 • ธนาคารจะส่งโค้ดส่วนลดShopee ใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายผ่านทางLine UOBSME ซึ่งเป็น Line Official ที่ลูกค้าได้ติดตาม
 • โค้ดส่วนลดShopee นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดShopee เป็นไปตามที่Shopeeกำหนด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีและการรับของกำนัลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

**ลูกค้าใหม่ UOB SME หมายถึง ผู้ประกอบการ SME นิติบุคคลที่มียอดขายของกลุ่มบริษัทต่อปีไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือได้รับอนุมัติสินเชื่อและธุรกรรมอนุพันธ์ทุกประเภทรวมแล้วไม่เกิน 40 ล้านบาท

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อธนาคารยูโอบี โดยตรงที่
UOB Biz Call Centre (02)-343-3555
Line @UOBSME

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการลูกค้า UOB Call Center

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี