ยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล
สิทธิพิเศษลูกค้ายูโอบี


ลงทะเบียนยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560 นี้ รับสิทธิประโยชน์มากมาย ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560เงื่อนไขบริการ


  1. ลงทะเบียนยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560 นี้ รับสิทธิประโยชน์มากมาย ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  2. สิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขาย “UOB Business PromptPay โอนฟรี” นี้ สำหรับลูกค้าที่มีการลงทะเบียนยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล สำเร็จเท่านั้น
  3. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล เพื่อรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560 โดยสามารถเลือกสมัครผ่านสาขาของธนาคารยูโอบีทั่วประเทศ หรือสมัครผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารที่ดูแลท่าน ที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดทุกขั้นตอน
  4. ลูกค้าสามารถใช้บริการโอนเงิน และสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย “UOB Business PromptPay โอนฟรี” โดยใช้บริการผ่าน UOB Business Internet Banking ฟรีค่าธรรมเนียมถึง 31 ธันวาคม 2560
  5. การโอนเงินตามรายการส่งเสริมการขายนี้สามารถโอนได้ตามจำนวนครั้งต่อวัน และยอดเงินโอนสูงสุดต่อครั้ง ตามประกาศธนาคาร และจะต้องไม่เกินวงเงินที่ลูกค้ากำหนดในการใช้บริการ
  6. กรณีลูกค้าลงทะเบียนยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคลพร้อมกับสมัครบริการ BizSuper หรือ UOB Corporate Premium เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม การใช้บริการ ให้เป็นไปตามประกาศ และเงื่อนไขการให้บริการ UOB BizSuper และ UOB Corporate Premium
  7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือกรณีลูกค้ายกเลิกบริการ ยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล ก่อนรายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดลง อัตราค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมข้างต้นจะเป็นไปตามประกาศธนาคาร หรืออัตราที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับธนาคาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บริการบริหารเงินสดเพื่อธุรกิจ โทร. 0-2343-4848