บริการเพื่อการนำเข้า

บริการธุรกิจต่างประเทศของธนาคารยูโอบีสามารถช่วยในธุรกรรม ด้านการนำเข้าของท่านสะดวกและง่ายขึ้น

"เราสั่งสินค้าแล้ว แต่ผู้ขาย จะให้เราเปิดL/C เพื่อให้แน่ใจว่า เขาจะได้รับเงิน"

มาเปิดL/C กับธนาคารยูโอบีสิคะ เรามีความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ เพราะเรามีเครือข่ายทั่วโลก ...>>"สินค้าที่สั่งมา แต่ยังไม่ได้ขาย ...แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาหมุนใช้ก่อนล่ะ"

ขอ สินเชื่อเพื่อการนำเข้า สิคะ ...>>"ผู้ขายจากต่างประเทศส่งเอกสารมาเรียกเก็บเงินแล้ว จะมีใครช่วยตรวจเอกสารให้ได้ไหม...ก่อนจ่ายเงิน"

ใช้บริการชำระเงินค่าสินค้าเข้าตามตั๋วเรียกเก็บ สิคะ.....>>"สินค้ามาถึงท่าเรือแล้ว แต่เอกสารยังไม่มา แล้วจะนำสินค้าออกยังไง ?"
ขอ หนังสือค้ำประกันต่อบริษัทขนส่ง สิคะ...>>