บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

“ถ้าลูกค้าที่ฝรั่งเศส โอนเงินจ่ายค่าผ้าไหมไทยของเราเมื่อไหร่ เราอยากรู้ ทันทีเลยล่ะ”

ลองใช้ บริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประทศ ของธนาคารยูโอบีสิคะ ...>>

“บริษัทผม เพิ่งสั่งของเล่นจากญี่ปุ่น จากโรงงานของเพื่อนซี้ของผมเอง เดี๋ยวคงต้องเตรียมโอนเงินให้แล้ว”

จะให้สะดวก ใช้ บริการโอนเงินไปต่างประเทศ ของธนาคารยูโอบี สิคะ ....>>